Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - skład

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia określa: pismo okólne nr 2/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie: powołania komisji dziekańskich i pełnomocników dziekana w kadencji 2016-2020.