Sieć certyfikowanych laboratoriów

 

Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje:
projekt "Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków (UDA-PO IG.02.02.00-00-018/08-00)" – Priorytet II PO IG "Infrastruktura sfery B+R", Działanie 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych"
Projekt jest realizowany w konsorcjum z Akademią Górniczo–Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie oraz Politechniką Poznańską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.