Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Sekretarzem Seminarium Wydziałowego jest dr inż. Robert Piotrowski. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziałowe w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 11 kwietnia 2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: – pierwsze wystąpienie – mgr....
Seminarium Wydziałowe w dniu 21 marca 2017 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 21 marca 2017 r.

W dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Tomasz Kądziołka , Analizy...
Seminarium Wydziałowe w dniu 7 marca 2017 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 7 marca 2017 r.

W dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr inż. Marcin Drzewiecki , ...
Seminarium Wydziałowe w dniu 7 lutego 2017 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 7 lutego 2017 r.

W dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Michał Izdebski , ...
Seminarium Wydziałowe w dniu 13 grudnia 2016 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 13 grudnia 2016 r.

W dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.30 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Piotr Dworakowski , ...
Seminarium Wydziałowe w dniu 15 listopada 2016 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 15 listopada 2016 r.

W dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Grzegorz Trzeciak , ...
Seminarium Wydziałowe w dniu 19 września 2016 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 19 września 2016 r.

W dniu 19 września 2016 r. o godzinie 13.30 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: prof. Maria Pietrzak-David , ...