Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki?

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki to:

 • twoja szansa na dobrze płatną pracę w kraju i za granicą
 • okazja na pasjonujące studia
 • rzetelne źródło wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • ponad stuletnia tradycja akademicka

Nasi absolwenci pracują:

 • w kierownictwach technicznych firm
 • w zarządach spółek
 • w radach nadzorczych
 • we władzach uczelni wyższych
 • na stanowiskach dyrektorskich

Wydział EiA kształci studentów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez aktualny rynek pracy, stąd w programie nauczania widnieją takie przedmioty jak:

 • Pojazdy elektryczne
 • Programowanie manipulatorów i robotów
 • Budynek inteligentny
 • Komputerowe wspomaganie decyzji
 • Technika wysokich napięć
 • Energetyka jądrowa i odnawialna
 • Systemy alarmowe
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji

Z racji charakteru studiów student w trakcie nauczania musi zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną. Pomocne w nabywaniu praktyki inżynierskiej są liczne laboratoria, a także zajęcia odbywające się bezpośrednio w zakładach przemysłowych.

Jeśli Twój pęd ku zdobywaniu wiedzy będzie wykraczał poza standardowy program, wówczas możesz spróbować swoich sił w kołach naukowych i pod opieką kadry rozszerzać materiał podstawowy o wybrane zagadnienia. Jak widać możliwości jest wiele, szansa tylko jedna - raz wybierasz studia - zrób to świadomie i z myślą o przyszłości!