Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

  • Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020.

    W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej.

    Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Wydziału, której działalność może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary aktywności Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

    Jednym z istotnych zadań Rady Konsultacyjnej będzie wspieranie Wydziału w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej Wydziału, w której szerokie odzwierciedlenie powinny znajdować potrzeby przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających absolwentów Wydziału. Istotną rolą Rady będzie także współtworzenie i opiniowanie oferty Wydziału w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a także współpraca przy organizowaniu praktyk przemysłowych dla studentów Wydziału.

    Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku.