Aktualności

Wręczenie aktu nominacyjnego profesorowi Piotrowi Chrzanowi

  • W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Belwederze miała miejsce uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nominacji profesorskich. Wśród osób odbierających nominacje był także prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

    Profesor Piotr Chrzan od 1980 r. pracuje na naszym Wydziale, gdzie w latach 2003-2008 pełnił funkcję kierownika Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, a w okresie 2008-2012 był prodziekanem ds. rozwoju i promocji.

    Specjalnością naukową profesora Chrzana jest energoelektronika, a prowadzone badania obejmują m.in. automatykę napędów elektrycznych, sterowanie przekształtników miękkoprzełączalnych oraz kompatybilność elektromagnetyczną w energoelektronice.

    Profesor Chrzan był promotorem 5 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia. Współkierował międzynarodowym projektem w programie ramowym Unii Europejskiej oraz przewodniczył międzynarodowej konferencji International Symposium on Industrial Electronics, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w 2011 r. Jako profesor zaproszony pracował w Institut National Polytechnique de Toulouse i w Université de Poitiers we Francji. Od 2012 roku jest redaktorem pomocniczym (Associate Editor) czasopisma IEEE Transactions on Industrial Informatics.