Aktualności

Wizyta gimnazjalistów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

  • W dniu 21 lutego 2017 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie klasy 2c z Gimnazjum nr 26 w Gdańsku. Wycieczka gimnazjalistów została zorganizowana przez pracowników Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych oraz Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć.

    Uczniowie z wychowawczynią Panią Agnieszką Końko-Stańkowską wysłuchali prezentacji dr inż. Anny Golijanek-Jędrzejczyk, dotyczącej struktury i działalności Politechniki Gdańskiej oraz możliwości zawodowych, uzyskiwanych po ukończeniu Uczelni.

    Następnie gimnazjaliści zapoznali się z urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w Laboratorium Metrologii, po którym gości oprowadzili mgr inż. Tomasz Ciszewski oraz mgr inż. Damian Dziak. 

    W kolejnym etapie wycieczki uczniowie zwiedzili Laboratorium Systemów Alarmowych, w którym dr inż. Ariel Dzwonkowski przedstawił zagadnienia dotyczące budowy i zasady działania systemów alarmowych, a także podziwiali spektakularne pokazy wyładowań w układach izolacji, prezentowanych przez dr. inż. Daniela Kowalaka w Laboratorium Wysokich Napięć.

    Wizyta i prezentowana tematyka zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki wywołała żywe zainteresowanie uczniów. Liczymy, że wśród nich są przyszli studenci naszego Wydziału.