Aktualności

Badania rezystancji izolacji przewodów pomiarowych dla potrzeb projektu FAIR

 • W Laboratorium LINTE^2 przeprowadzono badania mające na celu superczuły pomiar rezystancji izolacji przewodów pomiarowych, które będą wykorzystywane w systemie diagnostycznym przeznaczonym do testowania elektromagnesów nadprzewodnikowych. 

  Unikalny system diagnostyczny, który powstaje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach realizacji projektu FAIR, w przyszłości będzie służył do testowania elektromagnesów w nowobudowanych akceleratorach Międzynarodowego Ośrodka Badań Antyprotonowych i Jonowych w Darmstadt w Niemczech

  Wymagania stawiane systemowi diagnostycznemu są bardzo wysokie, ponieważ maksymalny prąd upływu przy pomiarze rezystancji izolacji, dla napięcia testowego wynoszącego 3 kV, nie może przekraczać 150 nA. Aby pomiar był wiarygodny, rezystancja izolacji pojedynczego kanału pomiarowego musi być jak najwyższa. Rezystancja izolacji pomiędzy poszczególnymi żyłami wykorzystanych przewodów pomiarowych powinna osiągać wartości rzędu kilkunastu teraomów. Aby osiągnąć wymagane parametry, wykorzystano specjalnie do tego celu zaprojektowane przewody.

  W Laboratorium LINTE^2 możliwe było zapewnienie warunków otoczenia zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy urządzenia pomiarowego. Najistotniejszym parametrem znacząco wpływającym na wartość pomiaru rezystancji izolacji jest wilgotność powietrza, która podczas pomiarów wynosiła 42%. W badaniach uwzględniono również wpływ temperatury otoczenia na wyniki pomiarów. 

  Badania w Laboratorium LINTE^2 wykonał mgr. inż. Stanisław Szczesny z Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych, który planuje wykorzystać ich wyniki również w swojej pracy doktorskiej.

   

Galeria zdjęć