Aktualności
Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową - WYDŁUŻENIE TERMINU

Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową - WYDŁUŻENIE TERMINU

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2016. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Partnerem POIIB w organizacji konkursu jest Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie...
Absolweci WEiA wyróżnieni w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017

Absolweci WEiA wyróżnieni w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr inż. Marcin Skibowski oraz mgr inż. Robert Przystalski otrzymali wyróżnienie w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017 za pracę magisterską Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego . Konkurs ten, będący częścią konferencji AUTOMOTION , jest organizowany od 2008 r. przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP i dotyczy innowacyjnych rozwiązań z obszaru...
Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020. W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej. Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Wydziału, której działalność może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary...
Absolwent WEiA laureatem konkursu TAURON Dystrybucja

Absolwent WEiA laureatem konkursu TAURON Dystrybucja

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – mgr inż. Kamil Woronowski został laureatem III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską, organizowanego przez firmę TAURON Dystrybucja. Konkurs spółki TAURON Dystrybucja adresowany jest do absolwentów studiów II stopnia z polskich uczelni technicznych. Tematem tegorocznej edycji konkursu były  Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja . Mgr inż.  Kamil Woronowski otrzymał nagrodę za pracę dyplomową...
Sukces absolwenta WEiA w konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową

Sukces absolwenta WEiA w konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową

A bsolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki inż. Błażej Walczak zdobył 1. miejsce w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową,  organizowanego przez spólkę ASTOR. Ogłoszenie wyników konkursu nastapiło w dniu 2  grudnia 2016 roku.  Laureat konkursu wykonał pracę inżynierską pt.  System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej . Opiekunem pracy dyplomowej jest dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk z ...
Wizyta gimnazjalistów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Wizyta gimnazjalistów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 21 lutego 2017 r. nasz Wydział odwiedzili uczniowie klasy 2c  z Gimnazjum nr 26 w Gdańsku. Wycieczka gimnazjalistów została zorganizowana przez pracowników Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych oraz Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć . Uczniowie z wychowawczynią Panią Agnieszką Końko-Stańkowską wysłuchali prezentacji dr inż. Anny Golijanek-Jędrzejczyk, dotyczącej struktury i działalności Politechniki Gdańskiej oraz możliwości zawodowych, uzyskiwanych po...
Bal Inżyniera 2017

Bal Inżyniera 2017

W miniony weekend odbył się doroczny Bal Inżyniera zorganizowany przez Wydziałowe Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Sława tego wydarzenia zatacza szerokie kręgi w politechnicznym świecie, więc jak co roku wejściówki na Bal rozeszły się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy w historii naszego Balu mieliśmy zaszczyt gościć Władze naszego Wydziału. Wieczór zainaugurował Dziekan Wydziału Elektrotechniki i...
Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Nagroda Dyplom Roku przyznawana jest absolwentom Politechniki Gdańskiej za najlepsze prace dyplomowe magisterskie, zawierające najciekawsze rozwiązania praktyczne, które zostały  obronione na Wydziałach Politechniki Gdańskiej w 2016 roku . Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, do którego prace dyplomowe zgłaszane są przez ich opiekunów po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika katedry. Szczegółowe informacje oraz kryteria ocen zgłoszonych prac dyplomowych zawarte są...
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza na Studia Doktoranckie

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza na Studia Doktoranckie

Szanowny Dyplomancie, Absolwencie! Jeżeli chcesz kontynuować swoje dotychczasowe pasje naukowe Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza Ciebie na Studia Doktoranckie (studia III stopnia). Do wyboru są dwie dyscypliny: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika. Oferujemy możliwość rozwoju i wzięcia udziału w ciekawych projektach oraz grantach naukowych. Zapewniamy wsparcie finansowe – zarówno stypendium doktoranckie, naukowe, jak i możliwość uzyskania...
Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 8 grudnia 2016 r. wydała pozytywną ocenę  programową studiów na kierunku Energetyka . Międzywydziałowy kierunek Energetyka jest prowadzony przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki , Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa . Pozytywna ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczy studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, i będzie obowiązywała do roku akademickiego...
Wyświetlanie 1 - 10 z 128 rezultatów.
z 13