LABORATORIUM INTELIGENTNEJ ENERGETYKI LAB-6

 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI


Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

Kierownik Laboratorium LAB-6
dr inż. Mirosław Włas
tel. +48 58 347 23 37, faks +48 58 347 19 30
e-mail: miroslaw.wlas@pg.gda.pl

 

Laboratorium
Aktualności

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, powstało przy współudziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE (Modułowe Laboratoria Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych) i jest zlokalizowane w budynkach przy ul. Sobieskiego 7 w Gdańsku.


Projekt „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”  jest

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.1

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.