Pracownicy Katedry Elektroenergetyki laureatami nagrody Rektora PG Studenci WEiA laureatami konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Seminarium naukowe Katedry Elektroenergetyki