Informacje bieżące

 

Kolejna edycja konkursu - "Jaskółki Przedsiębiorczości"

 • Rusza kolejna edycja konkursu – Jaskółki Przedsiębiorczości. Studenci oraz doktoranci Politechniki Gdańskiej mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę.

  Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika Rektora Politechniki Gdańskiej. Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  - innowacyjność
  - strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
  - strona ekonomiczna przedsięwzięcia
  - zaspokojenie potrzeb rynkowych                                             

  Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja br.:

  •    drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
  •    dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 20, I piętro.

  Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 

  •    imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego, 
  •    streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów), 
  •    prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

  Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje oceniane są przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

  Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

  I miejsce: 5 000 zł 
  II miejsce: 3 000 zł 
  III miejsce: 2 000 zł

  Najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym:

  •    ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania
  •    sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe
  •    wsparcie w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu

  Partnerami konkursu są: Akcelerator Start-upów Alfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

  Więcej informacji na temat konkursu: http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki