Dzień Doktoranta PG

 • Zapraszamy na Dzień Doktoranta PG, który odbędzie się 10 grudnia na terenie Centrum Nanotechnologii A!

  W programie:

  Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców
  Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko
  Warsztaty "Preludium 12: Grantopisanie"
  Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów

  Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde ze szkoleń). Zapisy są prowadzone za pośrednictwem dedykowanego formularza: http://pg.edu.pl/sd/ankietaj
   

  Harmonogram Dnia Doktoranta:
  9:00 Rozpoczęcie szkoleń
  12:00 Przerwa
  12:30 Prezentacja SDPG
  13:00 Rozpoczęcie warsztatów; dalszy ciąg szkoleń
  16:00 Zakończenie 

  Szczegóły dot. szkoleń i warsztatów:

  Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców (6 godzin)
  Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności sprawnej realizacji wystąpień publicznych, prezentacji, odczytów itp.

  Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko (6 godzin)
  Celem szkolenia jest przeniesienie z biznesu na uczelnię zwinnych praktyk projektowych w zakresie efektywnego prowadzenia spotkań, komunikacji, projektów; zajęcia warsztatowe mające na celu nabycie umiejętności stosowania w/w praktyk w projektach (także badawczych), w tym technik wizualizacji w komunikowaniu zespołowi postępów pracy i reagowania na zmiany.

  "Preludium 12: Grantopisanie"
  Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 12. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10.