Seminarium Wydziałowe w dniu 21 marca 2017 r.

 • W dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie:

  mgr. inż. Tomasz Kądziołka, Analizy elektromagnetyczne w oprogramowaniu ANSYS

  mgr inż. Tomasz Kądziołka, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, pracownikiem firmy MESco na stanowisku specjalisty ds. obliczeń elektromagnetycznych. 

  Firma MESco jest biurem inżynieryjnym specjalizującym się w symulacjach komputerowych oraz analizach numerycznych – między innymi z zakresu statyki, dynamiki, przepływów, elektromagnetyzmu, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych. Spółka wdraża w Polsce oprogramowanie ANSYS.

  W ramach wystąpienia zostaną omówione zasady licencjonowania oraz możliwości wykorzystania oprogramowania ANSYS w zakresie wykonywania symulacji wolnozmiennych pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem analiz sprzężonych, tj. analiz elektromagnetycznych w powiązaniu z analizami mechanicznymi oraz termicznymi (moduły oprogramowania Maxwell, Simplorer, RMxprt, PExprt).

  Seminarium odbędzie się w audytorium E1.