Młodzi Innowacyjni – konkurs na najlepsze prace doktorskie i dyplomowe

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP organizuje kolejny konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace doktorskie oraz prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

    Konkurs adresowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu przyjmowane są prace obronione po dacie 1 stycznia 2015 r.

    Ocenie konkursowej poddane zostaną walory poznawcze, naukowe, a także możliwości praktycznego wdrożenia wyników zgłoszonych prac.

    Zakres tematyczny konkursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia: sterowanie, automatykę i automatyzację procesów, robotykę, metrologię i systemy pomiarowe, czujniki i przetworniki pomiarowe, systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

    Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 lutego 2017 r.