Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

 • Nagroda Dyplom Roku przyznawana jest absolwentom Politechniki Gdańskiej za najlepsze prace dyplomowe magisterskie, zawierające najciekawsze rozwiązania praktyczne, które zostały obronione na Wydziałach Politechniki Gdańskiej w 2016 roku.

  Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, do którego prace dyplomowe zgłaszane są przez ich opiekunów po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika katedry.

  Szczegółowe informacje oraz kryteria ocen zgłoszonych prac dyplomowych zawarte są w regulaminie konkursu.

  Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz unikalną statuetkę z brązu ofiarowaną przez Rektora Politechniki Gdańskiej.

   

  Prace wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.