Bal Inżyniera 2017

Bal Inżyniera 2017

W miniony weekend odbył się doroczny Bal Inżyniera zorganizowany przez Wydziałowe Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Sława tego wydarzenia zatacza szerokie kręgi w politechnicznym świecie, więc jak co roku wejściówki na Bal rozeszły się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy w historii naszego Balu mieliśmy zaszczyt gościć Władze naszego Wydziału. Wieczór zainaugurował Dziekan Wydziału Elektrotechniki i...
Seminarium Wydziałowe w dniu 7 marca 2017 r.

Seminarium Wydziałowe w dniu 7 marca 2017 r.

W dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr inż. Marcin Drzewiecki , Adaptacyjne sterowanie falą nieregularną w basenie modelowym Mgr inż. Marcin Drzewiecki jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, słuchaczem studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz pracownikiem Centrum Techniki Okrętowej...
Nowi profesorowie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Nowi profesorowie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 r. Rektor Politechniki Gdańskiej złożył gratulacje pracownikom Uczelni z okazji zatrudnienia na stanowiskach profesorskich. Łącznie nowe stanowiska profesorskie otrzymało 25 nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. W gronie osób zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej znaleźli się następujący pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: - prof. dr....
POMÓŻMY KONRADOWI

POMÓŻMY KONRADOWI

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, jeden z członków naszej społeczności wydziałowej, student Konrad   Kozacki , zmaga się z bardzo ciężką chorobą nowotworową. Szansą na wygranie z chorobą jest kosztowna terapia protonowa. Bardzo proszę o wsparcie dla Konrada w formie wpłat na odpowiednie konto i/lub przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym . Więcej informacji można uzyskać na stronie:  ...
Konkurs o Nagrodę Siemensa na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektroenergetyki

Konkurs o Nagrodę Siemensa na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektroenergetyki

Politechnika Warszawska oraz Siemens Sp. z o.o. zapraszają wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w konkursie o nagrodę Siemensa. Tematyka zgłaszanych prac powinna dotyczyć elektroenergetyki – w szczególności sieci i mikrosieci, automatyki elektroenergetycznej oraz aparatów i urządzeń elektrycznych. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione po dniu 1 stycznia 2015 r . Prace wraz z załączonym wnioskiem należy przesyłać na adres ...
Wydział Elektrotechniki i Automatyki na konferencji More Electric Aircraft 2017

Wydział Elektrotechniki i Automatyki na konferencji More Electric Aircraft 2017

W dniach 1-2 lutego 2017 r. odbyła się w Bordeaux we Francji konferencja More Electric Aircraft 2017 . Była to kolejna edycja konferencji związanej z rozwojem technologii hybrydowych i elektrycznych w lotnictwie. W konferencji udział wzięło  ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów, którzy zaprezentowali kilkadziesiąt publikacji naukowo-technicznych. Wydział Elektrotechniki i Automatyki reprezentował dr inż. Filip Kutt z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych z artykułem...
Młodzi Innowacyjni – konkurs na najlepsze prace doktorskie i dyplomowe

Młodzi Innowacyjni – konkurs na najlepsze prace doktorskie i dyplomowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP organizuje kolejny konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace doktorskie oraz prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów. Konkurs adresowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu przyjmowane są prace obronione po dacie  1 stycznia 2015 r. Ocenie konkursowej poddane zostaną  walory...
Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Nagroda Dyplom Roku przyznawana jest absolwentom Politechniki Gdańskiej za najlepsze prace dyplomowe magisterskie, zawierające najciekawsze rozwiązania praktyczne, które zostały  obronione na Wydziałach Politechniki Gdańskiej w 2016 roku . Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, do którego prace dyplomowe zgłaszane są przez ich opiekunów po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika katedry. Szczegółowe informacje oraz kryteria ocen zgłoszonych prac dyplomowych zawarte są...
Jubileusz 55-lecia PTETiS

Jubileusz 55-lecia PTETiS

W dniu 23 stycznia 2017 r. na Politechnice Warszawskiej uroczyście obchodzono jubileusz 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). W ramach rocznicowej uroczystości w szczególny sposób uhonorowano doc. Ludwika Referowskiego . Wieloletniemu pracownikowi i byłemu dziekanowi naszego Wydziału wręczono medal im. prof. Stanisława Fryzego , przyznawany za wybitne zasługi w rozwoju kadr dla polskiej elektryki. Ludwik Referowski urodził się w 1930 roku....
Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020. W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej. Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Wydziału, której działalność może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary...
Wyświetlanie 1 - 10 z 132 rezultatów.
z 14