Aktualności dla studentów

Najlepsi studenci na I roku studiów w roku akademickim 2015/2016

 • W dniu 23 września 2016 r., w trakcie uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów uznania Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

  Dyplomy otrzymali studenci, którzy na I roku studiów w roku akademickim 2015/2016 uzyskali najwyższą średnią ocen. Na poszczególnych kierunkach studiów byli to:

  Automatyka i Robotyka - Maciej Wiśniewski - średnia ocen 5,38
  Eletrotechnika - Cezary Swinarski - średnia ocen 5,17
  Energetyka - Alicja Krzyżanowska - średnia ocen 4,55

  Oprócz pamiątkowych dyplomów, studenci otrzymali również nagrody pieniężne. Gratulujemy!