Oceny akredytacyjne

 

Akredytacja — rok 2012

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja — rok 2006

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej na podstawie uchwały 607/2006 z dnia 7 września 2006 r. wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Następna ocena jakości kształcenia na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2011/2012.

Kolejny kierunek prowadzony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika uzyskał ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej dnia 7 września 2007 r. na podstawie decyzji658/2007 na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Gdańskiej w Grudziądzu na poziomie studiów I stopnia.
Następna ocena jakości kształcenia na kierunku Elektrotechnika powinna nastąpić w roku akademickim 2013/2014.

Kolejny kierunek studiów Energetyka - prowadzony wspólnie przez Wydziały Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał, na podstawie Uchwały nr 186/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2010 r., ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia na tym kierunku powinna nastąpić w roku akadem. 2015/2016.

Państwowa Komisja Akredytacyjna dnia 13 grudnia 2007 r. na podstawie decyzji 932/2007 przyznała ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ dla kierunku Elektrotechnika prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG dla wszystkich rodzajów studiów.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki jest pierwszym, i do tej pory jedynym, wydziałem Politechniki Gdańskiej, który otrzymał takie wyróżnienie.