Aktualności dla absolwentów

Raport 2015 – badanie jakości kształcenia i losów zawodowych absolwentów

 • Biuro Karier Politechniki Gdańskiej opracowało kolejny raport dotyczący badania jakości kształcenia i losów zawodowych absolwentów Uczelni. Badanie wykonano na podstawie ankiet, które wypełniło 1777 absolwentów, którzy ukończyli studia w 2013 roku i mieli poprawnie zarejestrowane dane kontaktowe w bazie Politechniki Gdańskiej w dniu 1 czerwca 2015 r.

  Raport umożliwia nie tylko ocenę sytuacji absolwentów badanego rocznika na rynku pracy, ale także porównanie tej sytuacji w stosunku do sytuacji osób, które ukończyły studia w latach 2009-2012. Wyniki raportu pozwalają także na porównanie ocen absolwentów poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej.

  Na podstawie analizy raportu można stwierdzić, że sytuacja absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na rynku pracy jest bardzo dobra. Co więcej, porównanie ocen wszystkich absolwentów Politechniki Gdańskiej pozwala zauważyć, że absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki są jednymi z najlepiej przygotowanych i najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

  Wybrane wyniki ocen absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki:

  • Prawie wszyscy (blisko 94%) absolwenci pracują zawodowo – co stanowi drugie miejsce wśród Wydziałów PG.
  • Zdecydowana większość (ponad 84%) absolwentów zatrudniona jest w sektorze prywatnym, oferującym wyższe wynagrodzenia niż sektor publiczny.
  • Zdecydowana większość absolwentów (ponad 80%) zatrudniona jest w oparciu o stabilną umowę o pracę – najlepsza pozycja wśród Wydziałów PG.
  • Zdecydowana większość absolwentów (ponad 55%) znalazła zatrudnienie od razu lub w ciągu kilku miesięcy po ukończeniu studiów – trzecia pozycja wśród Wydziałów PG.
  • Absolwenci są zatrudnieni w firmach o różnej wielkości (od małych i średnich po duże przedsiębiorstwa), co świadczy o ich wszechstronnym przygotowaniu do pracy na różnych stanowiskach.
  • Większość absolwentów (blisko 79%) wykonuje pracę zgodną z kierunkiem kształcenia, zajmując stanowiska inżynierskie i specjalistyczne – trzecia pozycja wśród Wydziałów PG.
  • Zdecydowana większość absolwentów (blisko 79%) ma w pracy możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji – najlepsza pozycja wśród Wydziałów PG (ex aequo z WETiI)
  • Większość absolwentów (blisko 60%) deklaruje wysokość miesięcznych zarobków netto ponad 2500 zł, w tym połowa z nich deklaruje wysokość miesięcznych zarobków netto ponad 3500 zł – trzecia pozycja wśród Wydziałów PG.

   

  Pobierz i przeczytaj raport Absolwent 2015