Aktualności dla absolwentów
Absolweci WEiA wyróżnieni w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017

Absolweci WEiA wyróżnieni w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr inż. Marcin Skibowski oraz mgr inż. Robert Przystalski otrzymali wyróżnienie w konkursie Młodzi Innowacyjni 2017 za pracę magisterską Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego . Konkurs ten, będący częścią konferencji AUTOMOTION , jest organizowany od 2008 r. przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP i dotyczy innowacyjnych rozwiązań z obszaru...
Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego – edycja 2017

Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego – edycja 2017

Po raz szósty najlepsi absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej mają szansę uzyskać Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego. O prestiżową nagrodę mogą ubiegać się absolwenci II stopnia studiów stacjonarnych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na naszym Wydziale w roku kalendarzowym 2016 oraz spełniają warunki wskazane w Regulaminie Konkursu . Zgłoszenia do konkursu - zgodne ze wzorem - należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i...
Bal Inżyniera 2017

Bal Inżyniera 2017

W miniony weekend odbył się doroczny Bal Inżyniera zorganizowany przez Wydziałowe Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Sława tego wydarzenia zatacza szerokie kręgi w politechnicznym świecie, więc jak co roku wejściówki na Bal rozeszły się w błyskawicznym tempie. Po raz pierwszy w historii naszego Balu mieliśmy zaszczyt gościć Władze naszego Wydziału. Wieczór zainaugurował Dziekan Wydziału Elektrotechniki i...
Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Dyplom Roku – konkurs na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Politechnice Gdańskiej

Nagroda Dyplom Roku przyznawana jest absolwentom Politechniki Gdańskiej za najlepsze prace dyplomowe magisterskie, zawierające najciekawsze rozwiązania praktyczne, które zostały  obronione na Wydziałach Politechniki Gdańskiej w 2016 roku . Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, do którego prace dyplomowe zgłaszane są przez ich opiekunów po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika katedry. Szczegółowe informacje oraz kryteria ocen zgłoszonych prac dyplomowych zawarte są...
Absolwent WEiA laureatem konkursu TAURON Dystrybucja

Absolwent WEiA laureatem konkursu TAURON Dystrybucja

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – mgr inż. Kamil Woronowski został laureatem III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską, organizowanego przez firmę TAURON Dystrybucja. Konkurs spółki TAURON Dystrybucja adresowany jest do absolwentów studiów II stopnia z polskich uczelni technicznych. Tematem tegorocznej edycji konkursu były  Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja . Mgr inż.  Kamil Woronowski otrzymał nagrodę za pracę dyplomową...
Sukces absolwenta WEiA w konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową

Sukces absolwenta WEiA w konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową

A bsolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki inż. Błażej Walczak zdobył 1. miejsce w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową,  organizowanego przez spólkę ASTOR. Ogłoszenie wyników konkursu nastapiło w dniu 2  grudnia 2016 roku.  Laureat konkursu wykonał pracę inżynierską pt.  System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej . Opiekunem pracy dyplomowej jest dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk z ...
Absolwent WEiA zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

Absolwent WEiA zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku. Nagroda w wysokości 10.000 zł została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach , wykonaną pod opieką dr. inż.  Artura Cichowskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych . ...
Absolwenci WEiA laureatami konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Absolwenci WEiA laureatami konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Kapituła Nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, ufundowanej przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB), przyznała nagrody za prace obronione w 2015 r. Wśród nagrodzonych znalazły się aż dwie prace dyplomowe obronione na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. W ramach branży Instalacje elektryczne i telekomunikacja : - nagrodę główną przyznano Maciejowi Jaskulskiemu – za pracę:  Stanowisko dydaktyczne do wspomagania zajęć z przedmiotu systemy informacji...
Studenci WEiA absolwentami Institut National Polytechnique de Toulouse

Studenci WEiA absolwentami Institut National Polytechnique de Toulouse

W dniu 23 września 2016 r. w Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) odbyła się obrona prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na wydziale Génie Électrique et Automatique (II stopień studiów). Studia na francuskiej uczelni ukończyli (z bardzo wysokimi ocenami) następujący studenci naszego Wydziału: Joanna Burdienko , Rafał Chachulski , Szymon Ciarka , Paula Lisowiecka i Dariusz Modzelewski . Dzięki umowie o podwójnym...
Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

Już po raz piąty została wręczona Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego. Otrzymał ją mgr inż. Piotr Czyż – najlepszy absolwent naszego Wydziału, który ukończył studia II stopnia w 2015 roku.  Wręczenie dyplomu Nagrody miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 23 września 2016 r . Mgr inż. Piotr Czyż jest słuchaczem studium doktoranckiego w Katedrze Energoelektroniki...
Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
z 2